§1 Organizator

Organizatorem konkursu jest firma MARTIGO PLUS Mirosław Węgrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem Czarny Las, Ul. Częstochowska 50, 42-233 Mykanów, NIP 5730202055, REGON 150529046 zwany dalej Organizatorem.

§2 Uczestnictwo

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które posiadają konto na Facebooku.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

Pracowników Organizatora oraz ich najbliższe rodziny nie obejmuje prawo do uczestnictwa w konkursie.

§3 Zasady konkursu

Uczestnik musi napisać oryginalny wierszyk dla swojej mamy, który zawiera słowo "mebel" lub "toaletka".

Wierszyk musi być zamieszczony w komentarzu pod postem konkursowym na stronie Facebook Organizatora.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wierszyk.

§4 Czas trwania

Konkurs trwa od 17 maja 2023 r. do 21 maja 2023 r.

§5 Nagroda

Zwycięzca konkursu otrzyma voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na dowolny zakup w sklepie Organizatora.

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inne dobra.

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i poproszony o kontakt w wiadomości prywatnej w celu odebrania nagrody.

§6 Wybór zwycięzcy

Zwycięzcę konkursu wybiera jury powołane przez Organizatora na podstawie kreatywności, oryginalności i uroku nadesłanych wierszyków.

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§7 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o czym poinformuje uczestników na stronie konkursu na Facebooku.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2023 r.