ZWROT

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust.
Formularz zwrotu / odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj

WYMIANA

Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 30 dni od dnia jego dostarczenia.
Formularz wymiany towaru dostępny jest tutaj.

REKLAMACJA

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. 
Formularz reklamacji do pobrania tutaj.


Zwroty należy kierować na adres:

MARTIGO PLUS Mirosław Węgrzyn

Czarny Las, ul. Częstochowska 50
42-233 Mykanów
tel. 534081992

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.